29 October 2009

sabar...

sabar memang tiada batasnya dan akan selalu diuji kesabaran kita bahkan ketika kita menulis kata "sabar" kita dituntut untuk faham.

No comments: